11-06-2024 Temaarrangement den 11. juni om generationsskifte


Det er bestyrelsen en stor glæde hermed at kunne invitere til et aktuelt temaarrangement om:

Generationsskifte
(i alt 7 lektioner)

Arrangementet vil finde sted:
Tirsdag den 11. juni 2024
Restaurant Feast, Aarhus Ø
Marianne Thomsens Gade 4B,
8000 Aarhus

Program for dagen:

Kl. 8.30 – 9.00
 
Ankomst og morgenmad
 
Kl. 9.00 – 12.00 Generationsskifteprocessen v/Anders Braad, Haugaard Braad Advokatfirma


Kl. 12.00 – 13.00

Frokost

Kl. 13.00 – 14.30

 Generationsskiftet i det danske landbrug rummer såvel juridiske, økonomiske, sociale, kulturelle og individuelle elementer, der alle har betydning for generationsskiftets succes. Thomas Asmussen vil i sit indlæg bl.a. komme ind på såvel den unge som den ældre generations tanker og overvejelser i processen, de strategiske diskussioner, organisationens reaktioner samt familielivet i generationsskiftet

Kl. 14.30 – 14.45

Kaffe og kage

Kl. 14.45 – 16.00

 De familieretlige overvejelser i forbindelse med generationsskifte, herunder særeje, ægtefællelovens § 24, fremtidsfuldmagtsinstituttet i forhold til generationsskifte samt arvemæssige overvejelser. v/advokat Anne Kjærhus Mortensen, Ret& Råd Advokater, Randers og Aarhus C

Tilmelding og praktik

Deltagerpris for medlemmer og fuldmægtige er kr. 1.800 ekskl. moms.
Deltagerpris 2.900 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer.

Deltagergebyret opkræves ved faktura. 

Benyt denne formular til tilmelding (én formular pr. tilmelding).
Der er frist for tilmelding den 5. juni, og tilmeldingen er bindende herefter

  Back