.....

MAD 2013.2883

30-07-2014

Et kørespor, der var oppløjet og tilsået siden år 2007, og som kun kunne konstateres at have eksisteret i 2 år havde ikke en permanent karakter, således det kunne anses for at være omfattet af naturbeskyttelsesloven § 26 om offentlighedens adgang. Skovsti var heller ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven § 23, da skoven var mindre end 5 hektar.

Læs mere
.....

MAD 2013.3043

30-07-2014

En mark skulle registreres som natureng omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, trods en miljøgodkendelse i år 2008 som udbringningsareal for husdyrgødning. Miljøgodkendelsen var kun udstedt i medfør af husdyrbrugloven, og det var ejerens eget ansvar, at der forelå de øvrige nødvendige tilladelser.

Læs mere
.....

MAD 2013.2571

30-07-2014

En ikke udnyttet landzonetilladelse bortfaldet efter 28 år, idet byggerettens forældelse afgøres efter en konkret vurdering.

Læs mere
.....

MAD 2013.2996

30-07-2014

Afslag på landzonetilladelse til flytning af bygninger, da der ikke var tale var tale om afgørende driftsmæssige hensyn, og at det ville have en negativ påvirkning af de landskabelige interesser.

Læs mere
.....

CEDR event

18-07-2014

Læs mere
.....

Landwirtschaft und Verfassungsrecht-Initiativen, Zielbestimmungen, rechtlicher Gehalt

16-05-2014

Læs mere
.....

Ændring af landbrugsloven - vækstplan

15-04-2014

Læs mere
.....

Congress on protection of agricultural landscape

11-04-2014

Læs mere
.....

TfL2013.27

04-04-2014

Svindrevner i betongulv i kornhal blev ikke anset som en mangel

Læs mere
.....

TfL2012.219

04-04-2014

To kornsiloer på hver 14 meter, var ikke omfattet af tinglysningsloven § 38 om tilbehørspant.

Læs mere
Previous   1 2 3 4 5 6 7 8   Next